Nüfus defterleri pdf

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ …

List of Published Ottoman Tax Registers (Tahrir Defterleri) Aličić, S. Ahmed. 2008. Sumarni popis sandzaka Bosna iz 1468/69. godine – Islamski kulturni centar Mostar, Mostar. bu çalıĢmanın ana kaynakları olan nüfus defterleri incelenirken Alata Deresinin batısı için. Konya Vilayetinin, doğusu için ise Adana Vilayetinin bütün nüfus 

(PDF) 1003 Numaralı Fatsa Nüfus Defteri.pdf | Yakup Arzu ...

Kurt, Yilmaz. 2004. Çukurova Tarihinin Kaynakları I. 1525 Tarihli Adana Sancağı Mufassal Tahrir. Defteri, Ankara: Turk Tarih Kurumu. Lowry, Heath W. 2002. (PDF) BESNİ 1846 Tarihli Bir Kefâlet Defterine Göre Nüfus ... BESNİ 1846 Tarihli Bir Kefâlet Defterine Göre Nüfus ve Sosyal Hayat (PDF) Aksaray Sancağı Mahalle ve Köy İdarelerinde ... PDF | During the period of Mahmut II, a mukhtar organization was established in the field of local administrations. Nüfus Defterleri'nde Aksaray'ın Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1830-1845), C (PDF) 1842 Tarihli Çubuk Kazası Nüfus Defteri.pdf ... Ankara'nın Çubuk Kazası'nın 1842 tarihli Nüfus Defteridir. Kazadaki, erkek müslim nüfus, çeşitli analizlerle ve defterin transkripsiyonu şeklinde bu çalışmada ele alınmıştır.

Yayınlanan Bazı Tahrir Defterleri Bibliyografyası ...

Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız. Balkanlar'daki gayri müslim Osmanlı nüfusunu 1488-1490 yılı cizye defterleri 625.729-696.661 hâne   18 Şub 2018 NÜFUS DEFTERLERİ. Soy tarihi araştırmaları için ilk olarak nüfus defterlerine bakmak gerekir. II. Mahmud'un emriyle 1831'de tutulmaya  (PDF) BAYBURT NÜFUS DEFTERLERİ.pdf | yunus özger ... BAYBURT NÜFUS DEFTERLERİ.pdf (PDF) 1003 Numaralı Fatsa Nüfus Defteri.pdf | Yakup Arzu ... 1003 Numaralı Fatsa Nüfus Defteri.pdf www.devletarsivleri.gov.tr

(PDF) 1003 Numaralı Fatsa Nüfus Defteri.pdf | Yakup Arzu ...

BESNİ 1846 Tarihli Bir Kefâlet Defterine Göre Nüfus ve Sosyal Hayat (PDF) Aksaray Sancağı Mahalle ve Köy İdarelerinde ... PDF | During the period of Mahmut II, a mukhtar organization was established in the field of local administrations. Nüfus Defterleri'nde Aksaray'ın Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1830-1845), C (PDF) 1842 Tarihli Çubuk Kazası Nüfus Defteri.pdf ... Ankara'nın Çubuk Kazası'nın 1842 tarihli Nüfus Defteridir. Kazadaki, erkek müslim nüfus, çeşitli analizlerle ve defterin transkripsiyonu şeklinde bu çalışmada ele alınmıştır. docs.neu.edu.tr

6 Haz 2016 Birer tane de İrade-i Dâhiliye, Dâhiliye Muhacir Defteri ve Nüfus Defteri bulunm aktadır. İcmal nitelikteki defterler Y.PRK.KOM. fon  PDF | On Jun 30, 2016, MUHAMMED SARI and others published 1841 TARİHLİ tarih açısından önemli bir kaynak teşkil eden bu defterlerde; nüfus sayısı,  Ömer Lütfi Barkan, “Türkiye'de İmparatorluk Devirlerinin Büyük Nüfus ve Arazi Tahrirleri ve Hakana Mahsus İstatistik Defterleri-I”, Osmanlı. Devleti'nin Sosyal ve   Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde kayıtlı XIX. yüzyıla ait iki önemli defter serisinden ilki nüfus, ikincisi de temettuat defterleridir. Nüfus defterleri,  niteliği taşıyan Tapu- Tahrir Defterleri'dir. Üsküb ile ilgili bu nüfus verilerini gösteren defterler, 1455, 1468, 1481, 1529, 1544 ve 1569 tarihlidir. İncelememizin  (NAHİYE-İ KIZILKÜNBED) AYDINCIK NÜFUS DEFTERLERİ (1838-1841). 2.2. 02509 Numaralı ve 1838 tarihli Zile Kazasında Meskûn. Yerli Müslümanları  Bu defterler, sosyo-ekonomik hayat, nüfus ve tarımsal ekonomi ile ilgili bütün karakteristik özellikleri kapsamaktadır. Bu kayıtlar XIX. yüzyıl Tanzimat dönemi 

BESNİ 1846 Tarihli Bir Kefâlet Defterine Göre Nüfus ve Sosyal Hayat (PDF) Aksaray Sancağı Mahalle ve Köy İdarelerinde ... PDF | During the period of Mahmut II, a mukhtar organization was established in the field of local administrations. Nüfus Defterleri'nde Aksaray'ın Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1830-1845), C (PDF) 1842 Tarihli Çubuk Kazası Nüfus Defteri.pdf ... Ankara'nın Çubuk Kazası'nın 1842 tarihli Nüfus Defteridir. Kazadaki, erkek müslim nüfus, çeşitli analizlerle ve defterin transkripsiyonu şeklinde bu çalışmada ele alınmıştır. docs.neu.edu.tr docs.neu.edu.tr

18 Şub 2018 NÜFUS DEFTERLERİ. Soy tarihi araştırmaları için ilk olarak nüfus defterlerine bakmak gerekir. II. Mahmud'un emriyle 1831'de tutulmaya 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ … tÜrkİye cumhurİyetİ ankara Ünİversİtesİ sosyal bİlİmler enstİtÜsÜ tarİh (yenİÇaĞ tarİhİ) anabİlİm dali h.963/ m.1556 tarİhlİ mufassal tahrİr defterİne gÖre bozok kebikecdergi.files.wordpress.com Defterleri olarak anllmaktadlr. Bugün çšitli at§iv ve kütüphanelerde söz konusu saytmlann kayltll oldugu irili ufakll 2000 cilt kadar Tahrir Defteri bulunmaktadlf. (PDF) XIX. Yüzyıl Ortalarında Seyitgazi Kazası Künbet Köyü ... PDF | Relying on the 9184 numbered property register, this study examines the social and economic structure of the Künbet Village in the Bilecik | Find, …